Priprema za testove

Priprema za test omogućava studentima da se pripreme za ispite na univerzitetu ili prijemne ispite. Priprema može da bude na predavanjima ili individualna. Pregledajte opcije u nastavku da biste pronašli odgovarajuću opciju za pripremu testa.
PrepScholar nudi pristupačne pripremne kurseve za SAT, ACT, GRE i GMAT. Njihov program prilagođava učenje sposobnostima i nedostacima studenata. Njihovi kursevi su strateški i naučno napravljeni za obuku studenata upravo u onim oblastima koje odgovaraju njihovim sposobnostima.
Magoosh obezbeđuje onlajn pripremu za SAT test kojom učenje za standardizovane testove postaje dostupno, efektivno i prijatno. Studenti mogu da uče u svako doba, na svakom mestu na računaru ili telefonu, a Magoosh je samo delić cene koja se plaća za časove ili mentore—ali daje slične ili bolje rezultate.
1750+ pitanja za vežbanje i 200+ video lekcija
Magoosh obezbeđuje onlajn pripremu za GRE test kojom učenje za standardizovane testove postaje dostupno, efektivno i prijatno. Studenti mogu da uče u svako doba, na svakom mestu na računaru ili telefonu, a Magoosh je samo delić cene koja se plaća za časove ili mentore—ali daje slične ili bolje rezultate.
1.400+ pitanja za vežbanje i 250+ video lekcija
Magoosh obezbeđuje onlajn pripremu za TOEFL test kojom učenje za standardizovane testove postaje dostupno, efektivno i prijatno. Studenti mogu da uče u svako doba, na svakom mestu na računaru ili telefonu, a Magoosh je samo delić cene koja se plaća za časove ili mentore—ali daje slične ili bolje rezultate.
420+ pitanja za vežbanje i 140+ video lekcija
Magoosh obezbeđuje onlajn pripremu za IELTS test kojom učenje za standardizovane testove postaje dostupno, efektivno i prijatno. Studenti mogu da uče u svako doba, na svakom mestu na računaru ili telefonu, a Magoosh je samo delić cene koja se plaća za časove ili mentore—ali daje slične ili bolje rezultate.
600+ pitanja za vežbanje i 125+ video lekcija
Magoosh obezbeđuje onlajn pripremu za ACT test kojom učenje za standardizovane testove postaje dostupno, efektivno i prijatno. Studenti mogu da uče u svako doba, na svakom mestu na računaru ili telefonu, a Magoosh je samo delić cene koja se plaća za časove ili mentore—ali daje slične ili bolje rezultate.
1.300+ pitanja za vežbanje i 250+ video lekcija
Magoosh obezbeđuje onlajn pripremu za GMAT test kojom učenje za standardizovane testove postaje dostupno, efektivno i prijatno. Studenti mogu da uče u svako doba, na svakom mestu na računaru ili telefonu, a Magoosh je samo delić cene koja se plaća za časove ili mentore—ali daje slične ili bolje rezultate.
1.300+ pitanja za vežbanje i 340+ video lekcija