Studentski testovi

Studentski testovi i testovi utvrđuju da li student ispunjava uslove za različite vrste diploma, pa je zato veoma važno da se studenti i potencijalni studenti upoznaju sa formatom i zahtevima različitih testova i da vredno uče za njih kako bi upisali željeni program na univerzitetu.
Magoosh obezbeđuje onlajn pripremu za SAT test kojom učenje za standardizovane testove postaje dostupno, efektivno i prijatno. Studenti mogu da uče u svako doba, na svakom mestu na računaru ili telefonu, a Magoosh je samo delić cene koja se plaća za časove ili mentore—ali daje slične ili bolje rezultate.{break} 1750+ pitanja za vežbanje i 200+ video lekcija