Босна и Херцеговина

Broj institucija: 8
  • Bosnia and Herzegovina Online

  University of Vitez has a vision of the future based on the premise that the societies in the region of South Eastern and Eastern Europe are in the process of changes, reforms and transition towards the civil democratic societies characterized by parliamentary pluralism, a state of law, a state of legislation and market economy with the predominance of private ownership.

  • Sarajevo
  • Istanbul

  The International University of Sarajevo is a non-profit independent institution of higher education that autonomously provides funding for its work. It offers educational programs in all three study cycles, as well as specific professional development programs in the registered areas.

  • Banja Luka

  Pan-European University "APEIRON" is an educational and scientific institution which, within its main activity of higher education, independently and/or in cooperation with foreign partners performs basic academic studies of the first cycle, specialist and master studies of the second cycle, and doctoral studies of the third cycle. life-long learning and continuous professional training and development. The University also conducts basic and applied research in the main scientific areas of accredited study programs, as well as research that is in the function of the development of educational activities. Pan-European University "APEIRON" is a teaching-scientific, non-profit higher education institution in private ownership, which performs its activities on the basis of licenses from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska. The University was established in 2005 and is registered as a higher education institution in the court register of the Basic Court in Banja Luka under number: U / I 4847/05, as well as in the Register of Higher Education Institutions of the Ministry of Education and Culture of Republika Srpska under number 11-I / 08. Accreditation: Decision on accreditation no. 01.1.3.74/16 dated 24.3.2016. year (Agency for Accreditation of Higher Education Institutions of the Republic of Srpska). The university has a license for distance education no. 07.2- 9624-1 / 07 dated 28.12.2007. years. The Pan-European University performs the activity of higher education in the seat of the institution in Banja Luka and outside the seat in licensed study programs and cycles in Bijeljina according to the decision of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska no. 07.023 / 612-86-2 / 10 dated 6 September 2010; in Novi Grad according to the decision of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska no. 07.023 / 612-35-2 / 10 dated 6 December 2010; years. The decision on fulfilling the conditions and permits for work and conducting licensed study programs are public documents that the Pan-European University presents to the public through its website and in other convenient ways.

  • Bijeljina

  Sinergija University је академска установа основана 2005. године, на основу одобрења Министарства просвјете и културе Републике Српске, а уз подршку Универзитета Сингидунум из Београда. Универзитет је високошколска установа која својим студентима нуди савремене наставне програме и наставне методе налик онима у реномираним универзитетским центрима.

  • Travnik

  University of Travnik је први приватни универзитет у Босни и Херцеговини основан 2007. године на основу законских прописа и уз подршку надлежног Министарства образовања, науке, културе и спорта СБК / КСБ. Своју дјелатност као високошколска установа обавља у складу са Рјешењем Министарства просвјете, науке, културе и спорта СБК / КСБ, број: 03-38-63 / 07 од 04.07.2007. године и у Регистар високошколских установа СБК / КСБ уписан је под бројем 10, на страници 00010, од академске 2007/08. године. Пуни назив високошколске установе је University of Travnik . Енглески назив назива Универзитет је University of Travnik . Скраћени назив Универзитета је УНТ.

  • Dvorovi

  ВИЗИЈА На основу до сада постигнутих резултата и нових пословних циљева, Универзитет је дефинисао нову визију, и то: Визија Универзитета је да постане један од лидера у простору високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини . МИСИЈА Мисија Универзитета је омогућити стицање нових знања, вјештина и компетенција, првенствено за кандидате из Семберије и околних регија, затим Републике Српске и Босне и Херцеговине, те из других заинтересованих земаља.

  • Sarajevo

  University of Sarajevo је значајна и сложена организација која спроводи племениту мисију образовања способног, креативног и међународно компетентног особља у свим областима од интереса за Босну и Херцеговину кроз наставу и истраживање. Од особља се очекује да се позабави изазовима савремене економије у европском и глобалном политичком, економском, друштвеном и културном контексту. Универзитет се залаже за то да остане аутономна академска заједница наставника, истраживача, уметника и студената укључених у међународну универзитетску и академску заједницу и трендове.

  • Sarajevo
  • Dublin

  The School of Economics and Business in Sarajevo (SEBS) was established in 1952 as the Faculty of Economics. Its first class